Сбирка на Гадчетата

Зимата най- после дойде, точно, когато първенството ще се подновява. Както и тренировките, разбира се. При тази обстановка, решихме, че е време да се съберем и да … да го кажем така, да поговорим в компанията на няколко чашки с мезета за бъдещите планове на отбора. Повече бяха чашките и мезетата, по- малко плановете, но при този студ навън е нормално да се търси топлината, дори и вътрешна такава. Ето и няколко момента от срещата: