Гад – Тракия

Загуба!

Все още сме ето така:

Ехххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх