Началото

За цял живот може да не се сблъскаш с никаква сериозна опасност, криза или събитие, […]

Read more →